úterý 6. března 2012

Green Eyes / Zelené oči

Zelené oči
Sidi Santini

Oči Tvé, zelené
- vyhaslé,
jsou jedem zkalené
- ó, ubohý milenče.

a vrby se chvějí,
a vrby se chvějí,
tam dole v údolí.

Jizvy Tvé, prastaré
- pukají,
stáčí se, mění se
- ó, ubohý milenče.

A vrby se chvějí
v údolí strachu
a vrby se chvějí
v údolí smíchu
a vrby se chvějí
v údolí smíchu
a vrby se chvějí
v údolí strachu
a vrby se chvějí – a vrby se chvějí.

Oči Tvé, zelené
- utichlé,
hvězdy teď pálí Tě
- ó, ubohý milenče.

A vrby se chvějí
a jen kočky slyší Tvůj pláč
a vrby se chvějí
a jen kočky slyší Tvůj křik
a vrby se chvějí – a vrby se chvějí.

A vrby se chvějí,
když začíná pršet.
A vrby se chvějí,
když Ti stará kočka zašeptá:

„Pro Vás, drahý Pane, bude již navždy mesíční svit oblečen ve žlutý šat“.
A ty se v tom dešti zahledíš v starou, zažloutlou fotografii s překrásnou Tváří. A Tvé slzy začnou kanout na líce té Tváře. A Ty najednou ucítíš, že voní vanilkou, třešní a čokoládou.
Že voní Tím Snem.
Ó, ubohý...

Oči Tvé, zelené
- lesknou se,
Láskou opité,
Vírou, lesknou se
oči Tvé, zelené
- ó, ubohý milenče.
Green Eyes
(translate: Azalea, editing: Phil Shoenfelt)


Your Eyes, Green
-faded,
they are clouded by poison
-oh, you poor lover

and the willows are trembling,
and the willows are trembling,
down there, in the valley

Your scars, immemorial
-are cracking
they are gaping, changing
-oh, you poor lover

and the willows are trembling
in the valley of fear
and the willows are trembling
in the valley of laughter
and the willows are trembling
in the valley of of laughter
and the willows are trembling – and the willows are trembling

Your Eyes, Green
are quiet now,
stars are burning you, now
-oh, you poor lover

And the willows are trembling
and only cats can hear your cry
and the willows are trembling
and only cats can hear your yell
and the willows are trembling – and the willows are trembling

And the willows are trembling,
when the rain falls down.
And the willows are trembling,
when the old cat is whispering You:

„For You, dear Sir, the moonshine will be always dressed in a yellow robe,
And you, in the rain, take a deep look at an old, yellowed photograph with a beautiful Face. And your tears are falling down on cheeks of this Face. And You suddenly feel that she smells of vanilla, cherries and chocolate. That she smells of That Dream.
Oh, you poor...

Your Eyes, Green
-they are gleaming,
drunk with Love,
they are gleaming, by Faith
Your eyes, green
-oh, you poor lover

Žádné komentáře:

Okomentovat

Poznámka: Komentáře mohou přidávat pouze členové tohoto blogu.