čtvrtek 15. března 2012

Sunday Morning / Nedělní ránoNedělní ráno
Sidi Santini

Tohle ráno je rudý
rudý a temný

jako když zoufalec otevře svý tepny
a rozstříklý je všude kolem.

A to ráno páchne,
a to ráno kape a páchne sladkostí

...ale já stále cítím
Tvé horké polibky...

Tohle ráno je šedý
šedý a pustý
jako ten hotel nad smutnou řekou
z kterého vyhnaly matky, jenž
v bolesti z bolesti svých synů
už jen ukrývaly své tváře do vrásčitých dlaní
a jen občas, když se nikdo nedíval
je pozvedly k sklence laciné pálenky
a v ten moment šlo zahlédnout v jejich očích slzy.

A ta pálenka páchne,
a ta pálenka kape a páchne hořkostí

… ale já stále cítím
Tvé horké polibky
a já stále cítím
Tvůj horký dech...

Tohle ráno je duhový
duhový a studený
jako ten lunapark nad řekou černou,
kde pod svitem neonů prodávají smutné růže spoutané do kytic,
které jsou parodií na jejich krásu,
kde všichni tančí a křepčí ulepeni cukrkandlem
a nikdo nevidí tu malou holčičku v poměnkových šatech
s prořízlým hrdlem a roztaženýma nohama
pohozenou za ruským kolem.

A to veselí páchne,
a to veselí kape a páchne sladkostí
sladkostí a hořkostí

… ale já stále cítím
Tvé horké polibky
a já stále cítím
Tvůj horký dech
ale já stále cítím
Tvé horké tělo...


Tohle ráno je modrý
jako šat vrahův

… ale já stále cítím...

Tohle ráno je černý
jako prsty v lesklé rukavici co mé hrdlo svírá

… ale já stále cítím...

Tohle ráno je černý
jako hněv Otcův

… ale já stále cítím...

Tohle ráno je modrý
jako má Touha a lesklá kulka co na toho zmrda čeká

… ale já stále cítím...

Tohle ráno je bílý
bílý a tichý
jako Anděl co mi šeptá:
„To Ďábel si hodil mincí
a Nebesa musí být poslušna“

Tohle ráno je démon
démon který křičí:
„ Tohle ráno je Tvou Čínskou čtvrtí
a Víra je zdechlá ryba.
a Touha je Boží chyba.
a Vina je země pustá
a Láska růže uschlá“

Ale já stále cítím
Tvé horké polibky
a já stále cítím
Tvůj horký dech
ale já stále cítím
Tvé horké tělo
a já stále cítím
Lásku
a stále vidím
na týhle ubohý posteli
obrys Tvého těla
něco jako svatozář
z které zmizel světec
a zbyla jen vlhká bílá skvrna
a kapička rudá
a já stále cítím
že Tě miluji

tohle je mý Nedělní ráno
tohle je mý Nedělní ráno
tohle je mý Nedělní ráno


Sunday Morning
(translate: Azalea, edited by Phil Shoenfelt)

This morning is red
red and dark

As when the wretch opens his veins
and is splashed all over

And this morning stinks,
and this morning drips and stinks too sweetly

… but I still feel
Your hot kisses...

This morning is grey
so bleak and so grey
like the hotel above the sad river
A place where mothers were driven out
in pain by the pain of their sons
Hiding their faces in wrinkled palms
and only from time to time, when nobody saw them,
did they raise their hands high with a glass of cheap brandy
and at this same moment was a chance to see tears in their eyes

And the brandy stinks,
and the brandy drips and stinks with bitterness

… but I still feel
Your hot kisses
and I still feel
Your hot breath...

This morning is rainbow-like
rainbow-like and cold
like the fun-fair above the black river,
where they sell sad roses tied in bouquets, under the neon light,
what a parody of their beauty,
with everybody dancing and romping about, sticky from candyfloss
while nobody sees the little girl in the pale blue dress
with the slashed throat and spread-open legs,
flung behind the big wheel

And the gaiety stinks,
and the gaiety drips and stinks with sweetness,
sweetness and bitterness

… but I still feel
Your hot kisses
and I still feel
Your hot breath
and I still feel
Your hot body...


This morning is blue
like the killer's attire

… but I still feel...

This morning is black
like the fingers in the shiny glove holding my throat

… but I still feel...

This morning is black
like Father's anger

… but I still feel...

This morning is blue
like my Desire and the bullet waiting for the fucker

… but I still feel...

This morning is white
white and silent
like an Angel whispering to me:
„That was the Devil who dropped the coin.. heads or tails..
and Heavens must be docile“

This morning is Demonic
There’s a Demon yelling:
„This morning is your Chinese town
and Faith is a bung fish
and Desire is God's fault
and Guilt is a land deserted
and Love's rose has withered“

But I still feel
Your hot kisses
and I still feel
Your hot breath
and I still feel
Your hot body
and I still feel
Love
and I still see
the contours of your body
on this wretched bed
something like a halo
from which the saint disappeared
and only a wet white stain remains
and drops of red
and I still feel
that I love You

This is my Sunday morning
This is my Sunday morning
This is my Sunday morning

Žádné komentáře:

Okomentovat

Poznámka: Komentáře mohou přidávat pouze členové tohoto blogu.